این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


مهلت ارسال مقاله : 30 بهمن ماه95
مهلت واریز هزینه :  1 اسفند ماه 95
برگزاری کنفرانس : 5 اسفند ماه 95

 
  عضویت در تلگرام مرکز
نمایه سازی مقالات در isc
پژوهشگران ارجمند پیرو اطلاعیه های قبلی مندرج در سایت و پیامک های ارسالی خواهشمند است اطلاعات فیلد های اجباری که در زیر ذکر میشود را کاملا پر کرده بدیهی است عدم درج اطلاعات کامل از سوی پژوهشگران تا تاریخ 96/4/15 به منزله انصراف میباشد و در پایان این تاریخ هیچ گونه حذف و اضافه شدن اطلاعات میسر نمیباشد: 1-انتخاب زبان اصلی مقاله 2-تعداد صفحات 3-درج چکیده 4-درج کلمات کلیدی 5-درج منابع
1396/04/12 ادامه مطلب


نمایه سازی مقالات در isc
آخرین اطلاعیه : آخرین مهلت درج اطلاعات مقاله جهت نمایه سازی در isc تا روز سه شنبه مورخ 3/16خرداد ماه می باشد بدیهی است پس از مهلت مقرر به هیچ عنوان امکان حذف، تغییر و یا اضافه نمودن مقاله در سایت امکان پذیر نمی باشد.
1396/03/13 ادامه مطلب


نمایه سازی مقالات در isc
پیرو اطلاعیه مورخ2/28آخرین مهلت درج اطلاعات مقاله جهت نمایه سازی در isc تا روز سه شنبه مورخ 3/16خرداد ماه می باشد بدیهی است پس از مهلت مقرر به هیچ عنوان امکان حذف، تغییر و یا اضافه نمودن مقاله در سایت امکان پذیر نمی باشد.
1396/03/10 ادامه مطلب


نمایه سازی مقالات در isc
آخرین مهلت درج اطلاعات مقاله جهت نمایه سازی در isc تا روز پنج شنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه می باشد بدیهی است پس از مهلت مقرر به هیچ عنوان امکان حذف، تغییر و یا اضافه نمودن مقاله در سایت امکان پذیر نمی باشد.
1396/02/19 ادامه مطلب


نمایه سازی مقالات برگزیده و حائز امتیاز کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
با توجه هماهنگی های صورت پذیرفته توسط مجمع عالی توسعه پایدار با پایگاه استنادی جهان اسلام مقالات حائز امتیاز پذیرفته شده به صورت رایگان در ISC (پایگاه استنادی جهان اسلام) نمایه خواهند شد. لازم به ذکر است طبق آخرین بخشنامه وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری مقالات کنفرانسی صاحب امتیاز می باشند که در این پایگاه نمایه شده باشند و با توجه به قوانین موجود در این پایگاه فقط کنفرانسهایی معتبر می توانند در ISC نمایه سازی گردند.
1395/09/28 ادامه مطلب


صدور مجوز isc برای کنفرانس
بدینوسیله و بر اساس پیگیری های متعدد کد اختصاصی مجوز isc با شماره ۲۱۱۱۰-۹۵۱۶۱ اعلام می گردد. http://conf.isc.gov.ir/eps
1395/09/27 ادامه مطلبيكشنبه 01 مرداد ماه 1396

تا همایش ...

0-1

برگزار کنندگان
حامیان علمی
حامیان رسانه ای